Uitgelicht

SEA nu ook in Rheden

Sports Education & Adventures exploiteert zwembad De Berkel in Rheden. Hier kunt u niet alleen terecht voor onze opleidingen maar ook bieden we de mogelijkheid tot het huren van werkruimtes, kantoren, behandelkamers een sportzaal of het zwembad. Inmiddels hebben meerdere huurders bij ons hun intrek genomen.

Sports Education & Adventures (SEA) is gespecialiseerd in het (bij)scholen van zwembad medewerkers. Ons doel is het verbeteren van de zwemveiligheid in Nederland, de kwaliteit van de zwemlessen en het optimaliseren van een fijn en inspirerende werkomgeving voor medewerkers. Net als bij zwemles is plezier een voorwaarde voor een intrinsieke motivatie!

We bieden opleidingen aan op het gebied van EHBO, lifeguard en zwemonderwijzer. Naast de standaard opleidingen bieden we de mogelijkheden om samen met zwemles aanbieders doelen te stellen, verbetertrajecten in te zetten en / of de vaardigheden van medewerkers jaarlijks bij te houden.

Zwembad van het energie netwerk af

Zoals u weet zijn de prijzen voor energie het afgelopen jaar geëxplodeerd. Hierdoor hebben inmiddels meerdere zwembaden uit de omgeving moeten besluiten de deuren te sluiten. Tot nu hebben wij dit kunnen voorkomen, zelfs zonder prijsverhogingen of toeslagen aan onze klant te vragen. Wij zijn hier bijzonder trots op!

We verwachten niet dat de energieprijzen (op kort termijn) zullen terugkeren naar het niveau van vroeger. Om te voorkomen dat we ingrijpende maatregelen moeten nemen hebben we besloten het complete pand te verduurzamen en van het gas af te gaan!

Sinds vandaag zijn ze gestart met het plaatsen van een compleet zonnesysteem. Hiervan is het mogelijk dat u enige last ondervind. Wellicht zal het iets onrustiger zijn in het pand door de werkzaamheden en is de parkeerplaats niet of veel minder toegankelijk. We willen u dan ook vragen waar mogelijk auto’s aan de weg te parkeren en het parkeerterrein vrij te houden.
De werkzaamheden zullen de gehele week duren

Versoepelingen voor zwembaden!

Vrijdagavond 14 januari heeft het nieuwe kabinet bekend gemaakt dat de maatregelen voor winkels, onderwijs en sport worden versoepeld. Dit betekent dat de zwembaden, naast zwemlessen en schoolzwemmen, hun deuren ook weer mogen openen voor andere zwemactiviteiten. Hier zijn de samenwerkende partijen in de zwembranche uiteraard erg blij mee.

De versoepelingen zijn alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. De belangrijkste maatregelen hierbij zijn:

 • een coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) én een geldig ID-bewijs zijn verplicht bij binnenkomst van een zwembad voor iedereen van 18 jaar en ouder (er zijn enkele uitzonderingen: zie update rijksoverheid en het nieuwe protocol);
 • ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden, mits zij een coronatoegangsbewijs laten zien;
 • het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad;
 • publiek is niet toegestaan, dit geldt zowel voor amateursport als voor de professionele sport;
 • alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan (topsporters en topsportcompetities zijn uitgezonderd);
 • sporten in groepsverband is toegestaan;
 • 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het beoefenen van georganiseerd sporten (verenigingssport) indien dat nodig is voor de sportbeoefening;
 • sportkantines zijn alleen open voor afhaal (dit is mogelijk zonder coronatoegangsbewijs);
 • kleedkamers, toiletten en douches zijn open;
 • ook bij het zwemmen blijven de basisregels gelden.

De versoepelingen gaan in op zaterdag 15 januari 2022. De nieuwe maatregelen zijn verwerkt in de nieuwe versie van het Protocol Verantwoord Zwemmen (versie 10.0).

De rechter besloot dat zwemles onder onderwijs valt

De uitspraak over de controle van het Corona Toegangsbewijs van de voorzieningenrechter Midden-Nederland op 28 december in een zaak rondom het leszwemmen in een zwembad in Hilversum leidt tot onrust. In deze zaak oordeelde de rechter dat zwemles onder onderwijs valt. De uitspraak en de impact daarvan wordt bestudeerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Naar verwachting zal van hieruit snel kunnen worden aangegeven wat de gevolgen zijn voor andere zwembaden.

Vooralsnog blijven de huidige regels en protocollen gewoon van kracht aangezien de uitspraak alleen reikt tot het betreffende zwembad in Hilversum; Zwembad ’t Gooische Bad.

Zodra er meer duidelijkheid is zal dit uiteraard zo snel mogelijk gecommuniceerd worden en worden de protocollen hier eventueel op aangepast.

Wat vreemd is dat de zwembadbranche hier content mee is. Het scharen onder onderwijs heeft ook impact op de zwemles op zich. Vaak hoor je ouders zeggen dat kinderen na het behalen van het diploma op een sport mogen. Eindelijk uit dat warme zwembad. Wanneer ze erop gewezen worden dat een regenachtige ochtend langs een voetbalveld geen pretje is zien ouders het punt. Zwemles is sport! Een sport waarbij kinderen leren hoe ze veilig in en om water kunnen bewegen. De vraag is dus, wil je kinderen leren veilig te zijn of wil je kinderen laten bewegen waarbij ze nog iets leren ook? We komen erop terug!

Effecten van Covid maatregelen

Er wordt binnen de zwembadbranche in de media enorm veel informatie gegeven en zorgen geuit over welke effecten de Covid 19 maatregelen hebben op de gesteldheid en vaardigheden van de kinderen. Helaas is het ook binnen de branche niet anders dan erbuiten, voorstanders en tegenstanders van maatregelen staan dikwijls tegenover elkaar.

Vooropgesteld, Zonder lockdowns en maatregelen is de continuïteit van de zwemlessen gewaarborgd en zullen de kinderen eerder (niet sneller) afzwemmen. Hierdoor komen er eerder nieuwe plekken vrij om kinderen op te roepen. Het is dus zeker zo dat de wachtlijsten groeien.

Vanuit de verschillende ondernemingen binnen de branche wordt helaas ook onjuiste informatie gegeven. Ondernemers zijn geraakt en er zijn frustraties. Vanuit die voor hun belangrijke belangen, worden via allerlei soms zelfbenoemde kanalen, verhalen de wereld in geholpen. Dit kan zeker voor een ondernemer een realiteit zijn maar daarmee valt niet de branche over één kam te scheren.

Wachtlijsten

Zoals eerder gezegd. Door alle sluitingen, lockdowns en maatregelen die zwembaden en zwemscholen moeten nemen om te voldoen aan de maatregelen, zwemmen kinderen minder. Of liever gezegd, hebben kinderen vooralsnog minder gezwommen. Hierdoor stromen de kinderen minder snel uit en kunnen kinderen dus niet opgeroepen worden. Het resultaat is daarom inderdaad langere wachtlijsten.

Dit is echter niet het enige probleem. Vanuit de branche luidt men de noodklok wat betreft het grote tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Het is een zorgelijke ontwikkeling, wat echt een bom legt onder de continuïteit en zwemveiligheid in Nederland. Het feit dat er simpelweg geen gekwalificeerd personeel meer te vinden is en waardoor ook de veiligheid van bezoekers in gevaar kan komen is een groter probleem dan de Covid 19 maatregelen. Eén en ander is terug te lezen in een artikel dat uitgebracht is door de branche.

De kinderen halen minder snel hun zwemdiploma

We kunnen niet ontkennen dat er veel verhalen rond gaan dat kinderen er langer over doen om het zwemdiploma te halen. Dit is echter niet een gegeven dat de branche treft en heeft helaas meer iets weg van bangmakerij. De reden van dit soort verhalen in de media kunnen we alleen over speculeren. Het is echter simpelweg niet waar!

Er zijn enorm veel zwembaden en zwemscholen in Nederland die enorm mooie resultaten behalen. Kwalitatief goede zwemmers aanlevert in een heel mooi gemiddeld aantal zwemlessen. Enorm veel van deze ondernemingen zijn in de vakanties gesloten. Doorgaans is er bij deze kinderen geen of een minimale terugval en sommigen komen zelfs sterker uit een pauze. Het is niet leuk om te zeggen maar wanneer dit het geval is zegt het meer over de zwemschool dan over de branche.

Het klinkt raar maar wees niet bang dat uw kind er heel lang over gaat doen om het diploma te halen. Ze doen er wellicht langer over maar zijn zeker niet minder snel. Hier zit een groot verschil tussen.

Zwemveiligheid kinderen komende zomer

Nog een bangmaker is dat de kinderen niet zwemveilig zullen zijn door alle lockdowns, sluitingen en maatregelen. Het bijzondere is dat er in een normale situatie altijd verteld wordt dat een kind zwemveilig is met een A, een B en een C diploma. Wanneer de zwemveiligheid in het geding komt door een stop van 3 weken moet je je afvragen of de zwemveiligheid in het algemeen niet te wensen overlaat.

Covid19 heeft ons in een tijd geplaatst waar ondernemers veel moeten schakelen. Dit valt niet te ontkennen. Laten we echter onszelf niet gek laten maken door onjuiste verhalen. Daar zit niemand op te wachten!

Maatregelen Covid 19 Zwembadbranche

De meeste zwemscholen hebben de planning gemaakt om te voldoen aan de nieuwe maatregelen welke vanaf 28 november 2021 gelden. De komende 3 weken moeten de branche om 17:00 uur gesloten zijn. Veel scholen bij ons aangesloten zullen niets annuleren en biedt iedereen een plekje.

Dit is ook voor de branche geen gemakkelijke tijd. We vinden zwemles voor de kinderen TE belangrijk om zomaar lessen eruit te gooien. Dit betekend echter dat scholen de komende 3 weken 7 dagen per week open zijn wat ook hun thuissituatie treft. We verzoeken iedereen dan ook flexibel om te gaan met deze aanpassingen.

Maatregelen

 1. Alle bestaande maatregelen blijven bestaan. Deze zijn in het protocol Verantwoord zwemmen terug te vinden.
 2. Ondanks dat ouders niet op de zwemzaal mogen verblijven kunt u met mondkapje en met in achtneming van 1,5 meter uw kind brengen en helpen aankleden zoals u gewend bent. Toegang krijgt u alleen na het scannen van de QR code.
 3. Het protocol ‘verantwoord zwemmen’ welke voor de zwembadbranche leidend is vind je in de bijlage.

Komende periode zal blijken of de maatregelen voldoende zijn om de besmettingen een halt toe te roepen.

Protocol-Verantwoord-Zwemmen-versie-8.3-28-11-2021-2.pdf

Diplomalijn SEA

Al jaren is er de strijd om wie het beste diploma kan aanbieden. Helaas is dit een onmogelijke taak gebleken en heeft ook de Nederlandse regering er geen oordeel over kunnen vellen. Er is geen erkend zwemdiploma of anders gezegd, er is geen zwemdiploma dat NIET erkend wordt. Zo heeft het NRZ / NPZ het zogenaamde Nationale zwemdiploma en het ENVOZ het zogenaamde internationaal erkende diploma. In de praktijk neem je wanneer dit gevraagd wordt voor een functie je zwemdiploma mee en zal je desgevraagd een zwemtest moeten afleggen.

Sports Education & Adventures heeft als voorgenomen doel niet alleen de zwemlessen naar een hoger niveau te brengen maar ook het plezier en het eindresultaat! Onderdeel daarvan is te kijken naar de inhoud van de bestaande zwemdiploma’s. Wat wordt er gevraagd, is het toereikend voor wat de kinderen straks te wachten staat en wat is de uiteindelijke verwachting van de klant, oftewel de ouders? Dit onder de loep nemende moesten we erkennen dat we in Nederland best goed op weg zijn maar het toch anders ingevuld kan worden. Omdat de weg voor ons al eens bewandeld is door onder andere de diplomalijn Superspetters van de KNRB en Easyswim, zijn we gaan kijken wat we daar nog missen. Zo zijn we tot het SEA zwem ABC gekomen.

Het C diploma van de SEA diplomalijn

Dit is stap 2 van het verbeteren van het niveau in Nederland. Al eerder hebben we de opleiding tot zwemonderwijzer onder de loep genomen en de nodige aanpassingen aangebracht. Hiermee hopen we de zwemlessen een bijzonder impuls te kunnen geven, leuk en uitdagend te maken en de ouders betrokken te krijgen in wat we doen en waarom we dat doen. Na de diplomalijn komt de volgende stap, het nieuwe afzwemmen!

Tijdens de opleiding voor zwemonderwijzers wordt veel tijd gestoken in het uitdagen en motiveren van kinderen. Daarbij hoort uiteraard het plezier en de arbeid. Ondanks dat kinderen allang voldoen aan vaardigheden worden ze geconfronteerd met dreigende zwemonderwijzers (vandaag gaan we kijken naar wie er mag afzwemmen), ouders die met goedbedoelde adviezen komen (en uitlatingen doen als… je weet dat je het kunt). Kinderen komen soms trillend en huilend aan om te gaan afzwemmen. We vragen ons af of dit het plezier is dat we voor ogen hebben. Een vaak terugkomende opmerking onder vakgenoten is dat dit het leven is, er meer examens gaan komen. Wij zijn van mening dat het niet onze expertise is kinderen hierop te voorbereiden maar dat het onze taak is de kinderen op een snelle en leuke manier zwemveilig te maken.

Zwemveilig. Wat is dat dan? Dat een kind, onder de druk van joelende ouders, een aantal banen kan zwemmen? Of willen we dat kinderen zich veilig in en om water kunnen begeven, ook in een onbewaakt ogenblik? Sports Education & Adventures heeft voor het laatste gekozen. Vandaar dat we binnenkort (startend in januari 2022) met het nieuwe afzwemmen gaan starten.

Aankomende december gaan de verschillende locaties van Zwemjufmirjam en Zwembad Waterwijs starten met het uitproberen van deze manier van werken! Binnenkort zullen we u hierover meer vertellen